Không có tiền thì cạp đất mà ăn à?

Thứ Hai, ngày 18/03/2013 13:48 PM (GMT+7)

Nghịch lý ở đời: Có tiền mới mua được đất, không có tiền thì cạp đất mà ăn!

Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? - 1

Có cái gối này thì thật là thoải mái.

Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? - 2

Mới trúng được quân đề.

Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? - 3

Nhàn cư vi bất thiện.

Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? - 4

BẤM XEM TRỌN BỘ ẢNH CÒN BẠC CÒN TIỀN CÒN... KHOE CỦA, BẢN LỚN

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung