Học mà chơi, chơi... không muốn học

Thứ Năm, ngày 14/06/2012 10:00 AM (GMT+7)

Vừa học vừa chơi rất tốt nhưng không biết cách tổ chức thì lại giống cậu này!

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 1

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 2

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 3

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 4

*

* *

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 5

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 6

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 7

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 8

*
* *

NHỮNG BÀI ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 9

Xem "hàng chùa"

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 10

Vì sao xăng giảm?

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 11

Chỗ "mổ ruột thừa"

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 12

Xe đạp độc

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 13

Hoài Linh đọc
văn tế bằng
tiếng Anh

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 14

Tin vịt:
Công nghệ chỉ
có ở Việt Nam

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 15

Hài Hoài Linh:
Thi Người đẹp!

Học mà chơi, chơi... không muốn học - 16

Cụ già không thể
dừng cười

khi giao lưu

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước