Hiệp hội rải đinh đường nhựa

Thứ Tư, ngày 14/08/2013 15:00 PM (GMT+7)

Giờ thì chúng ta đã biết, các nhóm chuyên rải đinh đường nhựa là thuộc "hiệp hội rải đinh"

(Khám phá)