Hài Trấn Thành: Chuyện đưa đẻ

Thứ Năm, ngày 21/01/2016 08:25 AM (GMT+7)

Trấn Thành dẫn cậu chủ vào viện thăm vợ đẻ nhưng cuối cùng lại là đi nhầm bệnh viện.

Theo Chém Gió, nguồn Youtube (danviet.vn)