Hai người ám sát một thiếu nữ

Cũng vẫn là vì “ anh hùng không qua ải mỹ nhân” cho nên, có lẽ đây sẽ là một trong những vụ ám sát bất thành hài hước nhất trong làng sát thủ.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung