Đón xuân này mắt cay cay

Thứ Sáu, ngày 29/11/2013 09:00 AM (GMT+7)

Bài thơ này và bài hát "Đón xuân này nhớ xuân xưa" có sự liên quan không hề nhẹ!

Đón xuân này tôi nhớ xuân qua
Bằng tầm nay em đã đi chợ
Lo sắm đồ, sắm tết cho con
Nhưng nay sao mà khó
Không có tiền em cứ lườm tôi.

Đón xuân về sao cứ nôn nao
Thưởng thì không thấy có xu nào
Lương cũng còn chưa thấy tăm hơi
Tôi đi qua phòng sếp
Hỏi nhau thầm: “Xuân” sắp về chưa?

Ôi tết năm nay, thôi rồi ăn chay chắc
Không heo cũng không bò
Không mứt, không bia, không gà không bánh chưng
Ăn rau không mà thôi.

Tết không tiền nghe mắt cay cay
Làm cả năm lo tết không vừa
Mong ước đừng sinh tết sinh tư
Cho bao nhiêu người khó
Không thấy buồn không thấy tủi thân.

HienMQ

(Khám phá)