Đố vui: Động vật quen mà lạ

Có một loài “động vật hoạt động về đêm”, tên của nó có 2 chữ cái, đố bạn nó là gì?

>>> Trả lời: Ma

Đố vui: Động vật quen mà lạ - 1

*
* *

Đố vui “phát âm tiếng Việt”: Từ gì mà chắc chắn 100% người Việt Nam đều phát âm sai?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN