Đố vui: Cây và quả

Thứ Hai, ngày 28/05/2012 00:05 AM (GMT+7)

Một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 3 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 4 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có 3 cái lá, cạnh mỗi cái lá lại có 2 quả. Hỏi trên cây có tất cả bao nhiêu quả táo?

>>> Trả lời: Không có quả táo nào, vì cây lê không mọc ra quả táo.

Đố vui: Cây và quả - 1

*
* *

Đố vui “3 ngày liên tiếp”: Bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

>>> Trả lời

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung