Coi chừng nhìn nhầm (2): Cẩn thận... sáng mắt

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 09:32 AM (GMT+7)

Giơ tay với thử trời cao thấp / Đầu gối co lên giả (biết rồi)

Coi chừng nhìn nhầm (2): Cẩn thận... sáng mắt - 1

Gà trống cần phải mọc tay
Bởi vì gà mái thế này, đúng không?

Coi chừng nhìn nhầm (2): Cẩn thận... sáng mắt - 2

Thính nhiều như... bả quanh đây
Vội vàng mà đớp là đầy anh tiêu

Coi chừng nhìn nhầm (2): Cẩn thận... sáng mắt - 3

Chị em cẩn thận tạo hình
Kẻo đứa chụp ảnh nó rình cùi tay

Coi chừng nhìn nhầm (2): Cẩn thận... sáng mắt - 4

Mỗi lần anh xế rửa xe
Luôn giành phần rửa chỗ khoe 2 bình

Coi chừng nhìn nhầm (2): Cẩn thận... sáng mắt - 5

Giơ tay với thử trời cao thấp
Đầu gối co lên giả (biết rồi)

Coi chừng nhìn nhầm (1): Đừng nhìn... lầm

Màn hình phẳng tựa sân bay / Chỉ cần hỗ trợ thế này là ngon

Theo Tú Jap (Dân Việt)
sự kiện Top tranh vui "cười" nhất