Coi chừng hiểu nhầm

Thứ Hai, ngày 12/08/2013 09:22 AM (GMT+7)

Những hiểu nhầm như dưới đây thì đúng là miễn giải thích, chỉ có một người hiểu đó là mình hiểu.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung