Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác!

Thứ Bảy, ngày 22/09/2012 09:24 AM (GMT+7)

Không cần thành lập công ty nhưng nhờ "vốn tự có" mà khối kẻ "thăng hoa".

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 1

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 2

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 3

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 4

Một trường hợp khác...

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 5

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 6

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 7

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 8

*
* *

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 9

Thảo nào chết sớm!

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 10

Ma cây ư?

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 11

Cái đồ khỉ này!!!

Có gì lãi bằng đầu tư... thân xác! - 12

Cái gì thế này?

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước