Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn

Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 00:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cờ bạc không những là bác thằng bần mà còn là bác thằng lẩn thẩn nữa.

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 1

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 2

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 3

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 4

Tiết học thứ hai.

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 5

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 6

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 7

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung