Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn

Cờ bạc không những là bác thằng bần mà còn là bác thằng lẩn thẩn nữa.

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 1

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 2

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 3

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 4

Tiết học thứ hai.

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 5

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 6

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 7

Cờ bạc là bác thằng... lẩn thẩn - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN