Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay

Thứ Ba, ngày 05/06/2012 10:00 AM (GMT+7)

Học thế nào "quay" thế ấy thôi, vào phòng thi còn dùng "phao" thì thi làm gì?

Đây là một kiểu học.

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 1

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 2

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 3

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 4

Kết quả là khi đi thi:

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 5

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 6

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 7

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung