Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay

Học thế nào "quay" thế ấy thôi, vào phòng thi còn dùng "phao" thì thi làm gì?

Đây là một kiểu học.

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 1

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 2

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 3

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 4

Kết quả là khi đi thi:

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 5

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 6

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 7

Chuyện học và chuyện quay cóp thời nay - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN