Chồng cậu "1 ngày mấy lần"?

Thứ Hai, ngày 08/10/2012 08:00 AM (GMT+7)

Sắp đến 20/10 rồi, chớ để chuyện "ngày làm 3 phát" của hôm 8/3 vừa rồi lặp lại.

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 1

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 2

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 3

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 4

*

* *

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 5

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 6

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 7

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 8

*
* *

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 9

Đỏ mặt với cây cối

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 10

Những nụ hôn dưới nước

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 11

Quay cóp 2012

Chồng cậu "1 ngày mấy lần"? - 12

Thế giới thực "vật"

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước