Chiếc hộp thần thử lòng tham

Thứ Bảy, ngày 23/06/2012 08:00 AM (GMT+7)

Chiếc hộp bố tặng vừa có ý nghĩa về tinh thần vừa có ý nghĩa khác rất độc đáo.

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 1

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 2

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 3

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 4

Và đây là nạn nhân của chiếc hộp.

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 5

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 6

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 7

Chiếc hộp thần thử lòng tham - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước