Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào?

Thứ Hai, ngày 18/09/2017 12:00 PM (GMT+7)

Ngay lúc này, nếu Chí Phèo ở đây, làm sao để nhận ra "người của công chúng" ấy?

Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào? - 1

Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào? - 2

*
*   *

Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào? - 3

Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào? - 4

*
*   *

Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào? - 5

Chí Phèo ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào? - 6

Áp vong hầu chuyện cụ Chí Phèo

Nhà ngoại cảm đã kết nối với cụ và may mắn được hầu chuyện cụ nhân dịp cuối năm.

(Truyện Cổ Remix)
sự kiện Truyện tranh online hài hước