Chém chuối cuối tuần: Tận dụng thời gian

Để hoàn thành tất cả công việc trong khoảng thời gian nhất định, không bị lãng phí thì chúng ta hãy học theo vị khách được hai anh chuối mời dưới đây.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung