Cần lắm một đôi tay

Vợ không thể ngủ vì thiếu hơi chồng và tay chồng, tại sao lại cần mấy thứ đó?

Cần lắm một đôi tay - 1 

Cần lắm một đôi tay - 2

Và đây mới là tác dụng của đôi tay mà nàng cần:

Cần lắm một đôi tay - 3

Cần lắm một đôi tay - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung