Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ!

Đang nghiện rượu lại bắt cai, thật khó phải không? Hãy thử xem cách này thế nào!

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 1

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 2

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 3

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 4

Xin mời anh chị em Hội quán Cười xem một ca khác:

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 5

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 6

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 7

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 8

Và đây là giải pháp của gã bệnh nhân nghiện ngập:

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung