Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ!

Chủ Nhật, ngày 13/05/2012 10:00 AM (GMT+7)

Đang nghiện rượu lại bắt cai, thật khó phải không? Hãy thử xem cách này thế nào!

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 1

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 2

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 3

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 4

Xin mời anh chị em Hội quán Cười xem một ca khác:

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 5

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 6

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 7

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 8

Và đây là giải pháp của gã bệnh nhân nghiện ngập:

Cách ly với rượu à? Chuyện nhỏ! - 9

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung