Bố cậu biết đánh... gì?

Thứ Năm, ngày 13/09/2012 00:11 AM (GMT+7)

Có những cái "đánh" thì thích nhưng cũng có cái đánh thì đau điếng người.

Bố cậu biết đánh... gì? - 1

Bố cậu biết đánh... gì? - 2

Bố cậu biết đánh... gì? - 3

Bố cậu biết đánh... gì? - 4

*

* *

Bố cậu biết đánh... gì? - 5

Bố cậu biết đánh... gì? - 6

Bố cậu biết đánh... gì? - 7

Bố cậu biết đánh... gì? - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước