Bi hài đưa người yêu về ra mắt

Thứ Bảy, ngày 19/05/2012 10:00 AM (GMT+7)

Lần đầu đưa nàng về ra mắt, nên đề phòng tình huống như thế này có thể xảy ra.

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 1

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 2

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 3

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 4

*

* *

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 5

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 6

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 7

Bi hài đưa người yêu về ra mắt - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước