Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp

Đánh người hôm trước hôm sau... gãy giò, mặt chưa kịp đỏ vênh vang đã vàng như nghệ.

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 1

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 2

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 3

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 4

Một lần khác...

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 5

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 6

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 7

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN