Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp

Thứ Tư, ngày 06/06/2012 10:00 AM (GMT+7)

Đánh người hôm trước hôm sau... gãy giò, mặt chưa kịp đỏ vênh vang đã vàng như nghệ.

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 1

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 2

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 3

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 4

Một lần khác...

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 5

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 6

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 7

Bạo lực học đường của phụ huynh cùi bắp - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung