Ban nhạc "chỉ mình tôi"

Nếu ta nhắm mắt nhưng không bịt tai, sẽ tưởng tượng mình đang được thưởng thức tác phẩm của một ban nhạc hoàn chỉnh. Nhưng thực chất chỉ đơn thuần là cậu bé và cái máy giặt khi ta mở mắt.

 

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung