Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết"

Thứ Tư, ngày 16/04/2014 13:35 PM (GMT+7)

Tính đi tính lại thì trăm triệu chú chỉ một chú “nên người”, còn lại... chết hết! Cơ sự ấy bởi vì đâu?

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 1

Đồn rằng có cuộc thi bơi

Thường được tổ chức ở nơi tối mò

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 2

Không đèn đuốc, chẳng trống, cờ

Chỉ thấy hiệu lệnh trước giờ xuất quân

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 3

Thí sinh cũng thuộc "dị nhân"

Có đầu nhưng chẳng tay chân mới kỳ

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 4

Cái đuôi ngắn tí tì ti

Mà bơi rõ khỏe khác gì kình ngư?

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 5

Hiệu lệnh cuộc thi phát đi

Mấy trăm triệu chú tức thì tiến lên

Đường đua cũng lắm bon chen

"Phần thưởng" chỉ một, càng thêm khốc tàn

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 6

Kẻ yếu bỏ cuộc cả đàn

Kẻ mạnh mải miết bơi càng thêm hăng

Đường đua khó tựa bẫy giăng

Nhiều ngóc ngách như tạo thành mê cung

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 7

Vài chú đến chặng cuối cùng

Nhưng chỉ có một được "rinh" giải vàng

Cuộc thi nhiều bận dở dang

Vì Ban Tổ Chức giải vàng quên treo

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 8

Thôi không giải cũng chẳng sao

Cứ được bơi đã biết bao là mừng

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 9

Nên cuộc thi vẫn tưng bừng

Không đèn đuốc vẫn trùng trùng đi thi!

(Đa số chú khóc tỉ ti

Bấm đây để biết tại vì làm sao)

Song Nguyên

Bài thơ về cuộc thi "không nói ra mà ai cũng biết" - 10

XEM 24 LÝ DO TINH BINH CHẾT CÓ ẢNH MINH HỌA VÀ CŨNG CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA

(Khám phá)