Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua

Thứ Hai, ngày 20/02/2017 09:50 AM (GMT+7)

Các "con giời" thích "quẩy" hãy vào xem ngay những "thánh quẩy" này mà học tập nè.

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 1

Tập trung "quẩy" đều chân vào đấy.

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 3

1...2...3 trái phải, trái phải.

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 5

Tay phải kết hợp với bụng với dẻo được.

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 7

Cũng "máu lửa" đấy.

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 9

Wow, ông anh chơi nhạc hay quá em "quẩy phê lòi".

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 11

Có nước rồi "quẩy" mạnh lên nào.

Ảnh động: Đến "thánh quẩy" cũng phải chào thua - 13

"Quẩy" nhiệt lên cho đời tươi vui.

Theo Chém Gió (Dân Việt)

sự kiện Top ảnh động vui "hài hước" nhất