Ăn gì để đạt thủ khoa?

Muốn con cái đạt điểm cao trong kỳ thi, nhưng phương pháp thì... thế này đây?!

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 1

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 2

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 3

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 4

Giải pháp mà bố của Đậu Đậu đưa ra là:

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 5

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 6

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 7

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 8

*
* *

MỜI CÁC BẠN XEM NHỮNG BÀI HAY VÀ ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Ăn gì để đạt thủ khoa? - 9
Cụ muốn xem chỗ ấy?
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 10
Chàng ngốc khi "yêu"
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 11
Cười với những em bé
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 12
Mùa thu "cuối"
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 13
Uống vào thì mê
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 14
Xăm 3D như thật
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 15
Ảo tung chảo
Ăn gì để đạt thủ khoa? - 16
Đây là thú dữ ư?

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung