Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ở Ấn độ tất cả mọi người dân đều phải tuân thủ "khoảng cách an toàn" chống dịch Covid-19, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 1

Mùa hàng phải đứng đúng điểm khoảng cách an toàn.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 2

Bất kỳ cửa hàng nào cũng phải áp dụng khoảng cách an toàn mùa dịch.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 3

Mọi người dân đều phải chấp hành đúng khoảng cách an toàn.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 4

Luôn có người giám sát về khoảng cách an toàn ở mọi nơi.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 5

Hàng rong cùng phải đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 6

Mỗi người đều phải đứng trong ô đã quy định.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 7

Ai cũng phải thực hiện, kể cả những người giám sát.

Nguồn: http://danviet.vn/lang-cuoi/an-do-ap-dung-khoang-cach-an-toan-de-phong-chong-dich-covid-19-10725...

Ảnh chế: Liverpool khó vô địch ngoại hạng Anh do dịch Covid-19

Chỉ vì dịch Covid-19 mà khoảng cách đến cúp vô địch NHA của Liverpool ngày càng kéo dài thêm.

Theo Chém Gió (Dân Việt)
sự kiện Top tranh vui "cười" nhất