1001 kế hay xin tiền

Thứ Hai, ngày 10/09/2012 14:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đây là ví dụ cho kế hay để xin tiền nhưng thành công hay không thì phải xem xét.

1001 kế hay xin tiền - 1

1001 kế hay xin tiền - 2

1001 kế hay xin tiền - 3

1001 kế hay xin tiền - 4

Một lần khác...

1001 kế hay xin tiền - 5

1001 kế hay xin tiền - 6

1001 kế hay xin tiền - 7

1001 kế hay xin tiền - 8

*
* *

1001 kế hay xin tiền - 9

Đỏ mặt với cây cối

1001 kế hay xin tiền - 10

Những nụ hôn dưới nước

1001 kế hay xin tiền - 11

Quay cóp 2012

1001 kế hay xin tiền - 12

Thế giới thực "vật"

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung