Thay đổi Microsoft Office CD Key

Thứ Sáu, ngày 18/05/2012 07:00 AM (GMT+7)

Nếu hiện tại bạn đang sử dụng một CD Key của Microsoft Office nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, CD Key của bạn bị Block thì bạn lúc này bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ ứng dụng nào trong bộ Office của Microsoft.

Bạn không cần phải lo lắng về điều đó, trước hết bạn tìm cho mình một CD Key ngon và bạn có thể thay đổi CD Key của Microsoft Office mà không phải cài lại. Bạn thực hiện như sau:

Bạn đóng hết tất cả các ứng dụng của bộ Microsoft Office sau đó mở Registry từ menu Start (Start | Run và gõ regedit sau đó nhấn Enter). Nếu bạn có được hỏi về UAC thì bạn click Yes để mở cửa sổ Regedit.

Thay đổi Microsoft Office CD Key - 1

Bạn tìm đến

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Registration

Với bộ Microsoft Office thì bất kỳ ứng dụng nào bạn cài sẽ có một key của Registry được xác định tương tự như sau:

{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}

Tìm kiếm giá trị của tên ứng dụng và sau đó bạn xoá 2 key của ProductID là DigitalProductID và ProductID.

Đóng toàn bộ cửa sổ của Registry sau đó mở Microsoft Office (bạn có thể mở bất kỳ ứng dụng nào trong bộ Microsoft Office nếu ứng dụng đó bạn muốn thay đổi CD key) và bạn nhập CD key mới vào. Trong trường hợp bạn đã Active thì bạn cần phải Active lại.

Theo itnew