Photo: Lê Thiện Viễn, Stylist: Đỗ Long

sự kiện Váy ngủ