Theo Stylist: Thuận PT; Ảnh: Harris Thông; Trang điểm: Phạm Hùng; Làm tóc: Tuấn Bistas (Khampha.vn)

sự kiện Ảnh girl xinh hot