Đỏ mặt vì... thơ

“Nghệ thuật không có sự phi luân, sự tục tĩu xuất hiện khi nghệ thuật chấm dứt”.
Tin liên quan