Tin liên quan

Đỏ mặt vì... thơ

Đỏ mặt vì... thơ “Nghệ thuật không có sự phi luân, sự tục tĩu xuất hiện khi nghệ thuật chấm dứt”.