Thoát chết nhờ ngực

Thoát chết nhờ ngực Sau chuyện này Elharar bông đùa: “Cũng may bạn trai của tôi có hàm răng hơi bị mòn”.