Tin liên quan

Siêu cẩu

Siêu cẩu Một người dắt theo con chó hùng hổ chạy đến tiệm bán thú phàn nàn với ông chủ:

Quảng cáo cười (1)

Quảng cáo cười (1) Có thể xem bói bài Tây, rượu Tây, gà Tây, xúc xích Tây... mang đến địa chỉ X.