Chân dài công sở

Chân dài công sở Chân ngắn có cái buồn của chân ngắn, chân dài có nỗi khổ của chân dài, cho nên chân vừa vừa là đẹp nhất.

Thơ chúc tết Ất Mùi 2015

Thơ chúc tết Ất Mùi 2015 Theo chúng tôi được biết thì tác giả hãy còn FA nên trong thơ đa phần là chúc... có gia đình và sinh con?

Cảm xúc mưa bụi

Cảm xúc mưa bụi Tết tất nhiên phải có gió lạnh, nhưng có người cứ hễ mưa xuân lất phất với gió lạnh là lại làm thơ, thế mới...

Tình buồn cuối năm

Tình buồn cuối năm Đầu ngày, giữa tháng, cuối năm... buồn tình làm bài thơ than thở chút để cho hội độc thân hiểu tâm trạng.