VTV 25/11: Châu sa

Phim lấy ngụ ý từ hình ảnh con Ngọc Trai phải chịu đựng biết bao sự đau đớn khi để những hạt cát rơi vào thân mình, mặc cho nỗi đau giày vò nó vẫn can trường bọc lấy những hạt cát đó, để từng ngày tạo nên những viên châu ngọc đẹp tuyệt vời.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Tây Thi bí sử - Tập 16
21h30 Lưỡi dao

VTV3

00h00 Đông Y - Tập 49
03h10 Những người độc thân vui vẻ - Tập 121

VTV4

05h30

Nếp nhà - Tập 11

05h30

Nếp nhà - Tập 11
22h50 Nếp nhà - Tập 11

VTV6

12h00 Làn môi trong mưa - Tập 36
22h10 Bằng chứng tội phạm - Tập 20

VCTV2

 00h00 Mua láng giềng gần - Tập 3
01h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 9
02h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 1
03h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 12
04h00 Trái đắng - Tập 31
05h00 Những khoảng trời riêng - Tập 2
06h00 Mua láng giềng gần - Tập 4
07h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 10
09h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 13
10h00 Trái đắng - Tập 32
11h00 Những khoảng trời riêng - Tập 3
12h00 Mua láng giềng gần - Tập 5
13h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 11
14h00 Nơi gặp gỡ của tình yêu - Tập 1 - Phần 1
15h00 Nơi gặp gỡ của tình yêu - Tập 1 - Phần 2
16h00 Trái đắng - Tập 33
17h00 Những khoảng trời riêng - Tập 4
18h00 Mua láng giềng gần - Tập 6
19h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 12
20h00 Nơi gặp gỡ của tình yêu - Tập 2 - Phần 1
21h10 Nơi gặp gỡ của tình yêu - Tập 2 - Phần 2
22h00 Châu sa - Tập 1
23h00 Những khoảng trời riêng - Tập 5

VCTV7

00h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 16
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 82
02h50 Thiên sứ long bong - Tập 9
03h50 Đại chiến cổ kim - Tập 4
04h50 Đại chiến cổ kim - Tập 5
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 83
06h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 17
07h50 Thiên sứ long bong - Tập 10
08h50 Đại chiến cổ kim - Tập 6
09h50 Đại chiến cổ kim - Tập 7
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 84
11h50 Đại chiến cổ kim - Tập 9
12h50 Đại chiến cổ kim - Tập 10
13h50 Thiên sứ long bong - Tập 11
14h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 18
15h50 Thiên sứ long bong - Tập 12
16h50 Đại chiến cổ kim - Tập 10
17h50 Đại chiến cổ kim - Tập 11
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 85
19h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 19
20h50 Thiên sứ long bong - Tập 13
21h50 Đại chiến cổ kim - Tập 12
22h45 Đại chiến cổ kim - Tập 13
23h30 Hạnh phúc mong manh - Tập 85

Chia sẻ
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung