Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon

Thứ Tư, ngày 30/05/2012 08:52 AM (GMT+7)

Người tình cũ gọi Frank Morgan trở về nhưng không phải là để nối lại tình cảm mà là để bảo vệ... chồng cô.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h15 The Wolfman Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1  
2h00 Kick- ass Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1 
4h00 Outlaw Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1 
5h30  Kaleidoscope  
7h15  Justice League Of America  
8h45  The Devil's Teardrop  
10h15  Kinjite  
11h45  The Wolfman Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1
13h25  Little Nikita  
15h00 3:10 To Yuma  Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1
16h35  Gunfighter's Moon Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1 
18h40  Godzilla Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1
21h00 Kick- ass  Cinemax 31/5: Gunfighter's Moon - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình