Video clip hài: Mỹ nhân kế!

Thời xưa thường có câu: "Anh hùng không vượt qua ải mỹ nhân". Và video clip dưới đây càng thể hiện câu nói của người xưa là đúng đắn.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung