Truyện tranh: Câu trả lời khó đỡ

Thứ Tư, ngày 23/04/2014 10:42 AM (GMT+7)

Một hôm bố muốn kiểm tra bài vở của cậu con trai nên đặt câu hỏi thế này.

Truyện tranh: Câu trả lời khó đỡ - 1

Truyện tranh: Câu trả lời khó đỡ - 2

*

* *

Truyện tranh: Câu trả lời khó đỡ - 3

Truyện tranh: Câu trả lời khó đỡ - 4

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước