Truyện chưởng hài: Kungfu xem bói

Chủ Nhật, ngày 29/09/2013 00:10 AM (GMT+7)

Xem tướng học không cần phải học mà chỉ cần đoán như anh này thì khối người giàu to.

Truyện chưởng hài: Kungfu xem bói - 1

Truyện chưởng hài: Kungfu xem bói - 2

Truyện chưởng hài: Kungfu xem bói - 3

Truyện chưởng hài: Kungfu xem bói - 4

(Khám phá)