Trên bảo dưới... kiệt sức

Thứ Ba, ngày 29/05/2012 10:09 AM (GMT+7)

Trên đã bảo nhưng dưới không muốn nghe chẳng qua vì không còn tí sức lực gì!

Trên bảo dưới... kiệt sức - 1

Trên bảo dưới... kiệt sức - 2

Trên bảo dưới... kiệt sức - 3

Trên bảo dưới... kiệt sức - 4

Một chiến dịch khác...

Trên bảo dưới... kiệt sức - 5

Trên bảo dưới... kiệt sức - 6

Trên bảo dưới... kiệt sức - 7

Trên bảo dưới... kiệt sức - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước