Tình huống không biết trốn vào đâu

Thứ Năm, ngày 09/08/2012 08:00 AM (GMT+7)

Vừa xấu hổ vừa bẽ mặt không biết trốn vào đâu, các nhân vật sẽ làm thế nào?

Tình huống không biết trốn vào đâu - 1

Tình huống không biết trốn vào đâu - 2

Tình huống không biết trốn vào đâu - 3

Tình huống không biết trốn vào đâu - 4

Một tình huống khác.

Tình huống không biết trốn vào đâu - 5

Tình huống không biết trốn vào đâu - 6

Tình huống không biết trốn vào đâu - 7

*
* *

Tình huống không biết trốn vào đâu - 8

Chỉ có ở Việt Nam

Tình huống không biết trốn vào đâu - 9

Cây cũng sexy ^^

Tình huống không biết trốn vào đâu - 10

Thế giới thực "vật"

Tình huống không biết trốn vào đâu - 11

Chìa và khóa lạ

Tình huống không biết trốn vào đâu - 12

Thảo nào chết sớm!

Tình huống không biết trốn vào đâu - 13

Ma cây ư?

Tình huống không biết trốn vào đâu - 14

Cái đồ khỉ này!!!

Tình huống không biết trốn vào đâu - 15

Cái gì thế này?

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung