Thơ tình yêu của sinh viên khoa Sinh

Mùa thi 2013 sắp đến, các bạn có muốn biết sinh viên khoa Sinh yêu thế nào không?

Ta là vật thể vô cùng kỳ diệu
Tiềm ẩn trong nhân và sẵn phép nhiệm màu
Với điệu múa vô cùng yểu điệu
Sự sống di truyền vĩnh viễn dài lâu

Kỳ chuẩn bị
Ta tháo tung mình ra hết thảy
Nên mảnh mai và run rẩy lắm thôi.
Tác nhân nào sẽ làm ta đột biến
Nên vội vàng
nhưng chính xác
ta nhân đôi
Đơn thành kép
gồm hai Crômatít
Vẫn dính nhau và duyên dáng điệu đời

Vững tin rồi ta bước vào kỳ trước
Co ngắn mình ta tìm bạn kết đôi
Cặp từng cặp tương đồng xoắn xuýt
Tiếp hợp nhau bí mật không lời.
Trao đổi chéo như trao kỷ vật
Như tình nhân trước lúc chia phôi.

Đẹp hơn nữa và tình hơn nữa
Đôi vẫn đôi kỳ giữa xếp hàng
Trên mặt phẳng nằm ngang xích đạo
Của thoi tơ vô sắc mời chào
Lúc này ta gọi nhau
là chàng
là thiếp
Chàng ở một bên và thiếp ở một bên
Có nhiều kiểu xếp hàng
chàng chàng - thiếp thiếp
Hoặc thiếp chàng – chàng thiếp nhìn nhau
Nhìn nhau nữa - nhìn nhau thắm thiết

Để
kỳ sau
ta vĩnh biệt phân ly
Chàng đi về một cực tế bào
còn cực kia thì dành phần thiếp
Chàng cùng ai
và thiếp cũng cùng ai
Cứ như thế ta tự do mà tổ hợp
Là nguyên nhân gây biến dị cho đời
Sang kỳ cuối
tế bào chất chia đôi
Thành hai tế bào con:
nhiễm sắc thể (là ta)
chỉ còn đơn bội kép
Mãi mãi xa nhau rồi
nên lòng đau da diết
Vẫn thu ngắn mình ta bước tiếp lần hai

Kỳ giữa 2
Chỉ một hàng thôi ta xếp
Kỳ sau 2
Tâm động tách làm đôi
Kỳ cuối 2
Bốn tế bào con ra đời
Bộ nhiễm sắc chỉ còn một nửa
Thôi vũ điệu giảm phân bất tử diệu kỳ
Tạo bốn tinh trùng – hùng dũng uy nghi
Sẽ vung roi xông vào sự sống
Hoặc chỉ 1 noãn cầu và 3 thể hướng
Cùng hát ca âm hưởng của tình yêu

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN