Thiếu Lâm hài (14): Kung fu phá hoại

Thứ Ba, ngày 12/08/2014 08:01 AM (GMT+7)

Nhiều món kung fu dùng để phòng thân, để biểu diễn nhưng một số món chỉ có phá hoại.

Thiếu Lâm hài (14): Kung fu phá hoại - 1

Thiếu Lâm hài (14): Kung fu phá hoại - 2

(Khám phá)