Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra!

Thứ Năm, ngày 18/10/2012 08:00 AM (GMT+7)

Chuyện nhạy cảm này thật khó nói, và chỉ còn một cách là "tự giải quyết" mà thôi.

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 1

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 2

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 3

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 4

Một lần khác.

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 5

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 6

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 7

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 8

*
* *

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 9

Xem "hàng chùa"

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 10

Vì sao xăng giảm?

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 11

Chỗ "mổ ruột thừa"

Ối trời ơi! Chuyện này không thể nói ra! - 12

Xe đạp độc

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung