Nhật ký một tai nạn máy bay

Thứ Bảy, ngày 05/05/2012 09:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Máy bay gặp nạn, tất cả đang cuống hết cả lên, thế mà vẫn có người cố tình đùa mới tài chứ.

Nhật ký một tai nạn máy bay - 1

Nhật ký một tai nạn máy bay - 2

Nhật ký một tai nạn máy bay - 3

Nhật ký một tai nạn máy bay - 4

Một lát sau.

Nhật ký một tai nạn máy bay - 5

Nhật ký một tai nạn máy bay - 6

Nhật ký một tai nạn máy bay - 7

Nhật ký một tai nạn máy bay - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung