Nhật ký một tai nạn máy bay

Thứ Bảy, ngày 05/05/2012 09:00 AM (GMT+7)

Máy bay gặp nạn, tất cả đang cuống hết cả lên, thế mà vẫn có người cố tình đùa mới tài chứ.

Nhật ký một tai nạn máy bay - 1

Nhật ký một tai nạn máy bay - 2

Nhật ký một tai nạn máy bay - 3

Nhật ký một tai nạn máy bay - 4

Một lát sau.

Nhật ký một tai nạn máy bay - 5

Nhật ký một tai nạn máy bay - 6

Nhật ký một tai nạn máy bay - 7

Nhật ký một tai nạn máy bay - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung