Hài Don Nguyễn: Gia-ma-ha

Thứ Hai, ngày 07/05/2012 00:05 AM (GMT+7)

Don Nguyễn, một bà già vừa vui tính vừa khó tính khoe con gái rượu đang kén chồng.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung