Đỡ không nổi với những con người thích "chọc cười" cả thiên hạ

Đến đây ngắm người đẹp là chính ấy mà.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/do-khong-noi-voi-nhung...

Theo Chém Gió (Nông thôn Việt)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Top tranh vui "cười" nhất

Xem thêm
Báo lỗi nội dung