Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa"

Thứ Ba, ngày 24/07/2012 12:00 PM (GMT+7)

Nàng chỉ thích cưỡi, đè... và muốn chàng phải phục tùng mọi yêu cầu của mình.

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 1

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 2

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 3

Một lần...

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 4

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 5

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 6

Cùng nàng chơi trò... "cưỡi ngựa" - 7

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước