Cụ già không thể dừng cười khi giao lưu

Thứ Sáu, ngày 01/06/2012 15:00 PM (GMT+7)

Đảm bảo không ai có thể nhịn cười khi xem video và nghe tiếng cười của ông cụ.

(Khám phá)